Terms And conditions

These are our terms of sale. Feel free to contact us if you have any questions. Our email is info@improfest.se. Please note that Improfest operates on Swedish time.
For information about how we handle your personal information at purchases and registrations, read our privacy policy (in Swedish). Please contact us if you have questions.

Workshops & Courses

The Right to Withdraw

You have the right to withdraw your registration, for any reason, within 14 days from the day of registration. Exception: You cannot withdraw or cancel your registration less than 20 days before the start date of the workshop.

To exercise your right of withdrawal, you must, before the withdrawal period has ended, send us a clear message where you inform us that you do not intend to partake in the events you have registered for. Send your withdrawal notice to info@odramatiska.se.

If you exercise your right to withdrawal, we will return all payments we have received from you. We will return the payment in a timely manner, and under no circumstances later than 14 days after we have received the necessary payment information from you. We will use the same means of payment that you used when you registered, unless you expressly have come to a different agreement with us. In any case, your refund will not cost you anything.

Cancellation Policy

If you cancel your registration, your fee will be refunded as follows:

  • 30 days or more before the course or workshop begins, we will refund 50% of your purchase.
  • Less than 30 days before the the start of the course or workshop, there is no refund for any reason.

Example:

Jonas registers to a workshop that begins on August 31. If Jonas cancels his registration on August 1st or earlier, 50% of his fee will be refunded. From August 2nd the workshop fee will not be refunded at all.

Insurance

Odramatiska teatern does not insure its participants. This is not a disclaimer of responsibility, but a reminder that you are responsible for being properly insured. Talk to your insurance company before registering to participate at our workshops and classes.

Replacing Workshop Instructors

Odramatiska reserves the right to replace a workshop instructor with someone else. In this case, the workshop fee will not be refunded

Tickets

The following information is about ticket purchases to theatre shows and other performances. Regarding workshops and classes, see the above section instead.

No Refund

Purchased tickets will not be refunded.

A booking can be cancelled until you have paid for the tickets. Once you have paid, you do not have a right to cancel or withdraw your purchase.

Information

Odramatiska may send you information and offers to the email address that you have provided. If you do not wish to receive further emails, you can unsubscribe from future messages with a simple click.

Cancelled Event

It is up to you as a customer to make sure that the event is not cancelled or has moved. If the event is canceled or moved, please contact us for questions and refunds.

Improfest Events

For tickets purchased at Improfest, the following applies: Odramatiska reserves the right to change the programme without prior notice. Artists may be switched out. Performance times may be changed. This is not a ground for a refund. It is up to you as a customer to keep yourself updated with the latest programme.

KÖPVILLKOR

För information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid köp och anmälningar, läs vår personuppgiftspolicy.

Workshops & kurser

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp din kursplats utan att ange något skäl inom 14 dagar. Undantag: Du kan inte ångra dig mindre än 20 dagar innan kursen börjar.

Vill du utöva ångerrätten ska du, innan ångerrätten gått ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till oss där du berättar att du inte tänker gå kursen. Skicka via epost till info@odramatiska.se.

Om du utövar din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Vi återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar efter att vi fått nödvändig utbetalningsinformation från dig. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Återbud

Om du lämnar återbud återbetals kursavgiften enligt följande:

  • 30 dagar eller mer innan kursstart återbetalas 50% av avgiften.
  • Färre än 30 dagar innan festivalstart återbetalas avgiften inte alls.

Exempel: Jonas anmäler sig till en workshop som börjar den 31 augusti. Om Jonas lämnar återbud den 1 augusti eller tidigare återbetalas 50% av kursavgiften. Från och med den 2 augusti återbetalas kursavgiften inte alls.

Undantag: Kurser med anmälningsavgift

Vissa kurser har en anmälningsavgift och en kursavgift.

För anmälningsavgiften gäller att den alltid återbetalas om du inte blir antagen till utbildningen. Om du blir antagen så räknar vi det som en delbetalning av kursavgiften. Om du uteblir från ett antagningsprov på kurser som erbjuder dessa så återbetalas anmälningsavgiften inte alls. Om du blir antagen men väljer att inte gå kursen återbetalas anmälningsavgiften inte heller.

Om du blir antagen till utbildningen och tackar ja så förbinder du dig att betala hela kursavgiften. Erlagd kursavgift återbetalas inte.

Försäkringar

Odramatiska har inget försäkringsansvar för sina kursdeltagare. Detta är ingen friskrivning utan enbart en påminnelse om att ansvaret ligger på dig. Tänk på att alltid kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller för just dig.

Byte av kursledare

Odramatiska förbehåller sig rätten att ersätta kursledare. I detta fall återbetalas kursavgiften inte.

Biljetter

Nedanstående information gäller vid köp av teaterföreställningar och andra biljetter. Vid bokning av kurser, se istället stycket ovan.

Köpta biljetter kan inte återköpas

En bokning kan ångras fram till dess att biljetterna är betalda. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter. En biljett som betalas vid bokningstillfället betraktas som ett köp, även om biljetten ännu inte levererats. Kunden är således bunden av sitt köp när betalning har skett.

Information

Odramatiska kan komma att skicka information och erbjudanden till den angivna e-postadressen. Önskar du inte få fler meddelanden från Odramatiska kan du avregistrera dig från framtida utskick med ett enkelt klick.

Inställt evenemang

Du som kund ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. Om evenemanget flyttas eller ställs in bör du som kund kontakta ansvarig arena/biljettkassa för frågor och eventuell återlösen av biljetter.

Evenemang på Improfest

För biljetter på Improfest gäller följande: Odramatiska förbehåller sig rätten att ändra i programmet utan förvarning. En artist kan komma att bytas ut mot en annan. Tider kan flyttas. Detta är inte grund för återlösen av biljett. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad med eventuella programändringar.