Riskbedömning

för föreställningar och kurser med anledning av covid-19

Vi genomför de av Folkhälsomyndigheten rekommenderade allmänna åtgärderna för att minska smittspridningsrisken:

 • Vi genomför en riskbedömning inför varje evenemang.
 • Vi ger information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • Vi har god kapacitet för tillfredställande handhygien, både handtvätt med tvål och rinnande vatten samt tillgång till handsprit.
 • Vi ger information om allmänna hygienråd via affischer samt i epost till samtliga deltagare.

Utöver detta genomför vi följande åtgärder:

 • Vi genomför inga arrangemang med internationella gäster.
 • Våra evenemang riktar sig inte till deltagare med samhällsviktiga arbeten (tex. vårdpersonal), eller till personer som riskerar allvarligare sjukdom (tex äldre). Dessa uppmanas att inte deltaga i evenemanget.
 • Vi informerar deltagarna om vad de bör göra om de får symptom under evenemanget. De påminns om att inte deltaga om de uppvisar symptom.
 • För att göra det enklare för folk med även milda symptom att stanna hemma så kan köpta biljetter bytas mot ett tillgodokvitto på framtida arrangemang av Odramatiska teatern. Ingen anledning behöver anges och inga intyg krävs. Man behöver bara meddela oss via epost senast klockan 13 arrangemangsdagen.

Föreställningar

 • Begränsat antal publikplatser så att vi kan hålla rejält avstånd mellan platserna.
 • Vi släpper in publiken tidigt till sina sittplatser, för att undvika köbilning och trängsel.
 • Rengöring av sittplatser, toaletter etc varje dag, liksom daglig städning av lokal.
 • En särskild ansvarig på plats ser till att tvål och pappershanddukar inte tar slut, samt att handsprit finns lättilgängligt i entréer.
 • Publikvärd på plats har till uppgift att hålla entréer fria från trängsel.

Workshops

 • Vi begränsar antal deltagare till max 16 personer samtidigt.
 • Rymliga rum, så att deltagarna hålla minst 1,5 meters avstånd från varandra.
 • Kursledarna informeras om vikten av att avstånd skall hållas mellan deltagarna.
 • En särskild ansvarig på plats ser till att tvål och pappershanddukar inte tar slut, samt att handsprit finns lättilgängligt i kurslokal och entré.
 • Rengöring av sittplatser, toaletter etc varje dag, liksom daglig städning av lokal.