Den trygga talaren

Information

TID
ANTAL KURSTILLFÄLLEN
KURSSTART
DATUM
PRIS
kronor
Föreställningens längd
inklusive paus
no intermission

Plats

,
Göteborg
Terms of Sale / Försäljningsvillkor

Den trygga talaren

Den trygga talaren

Erövra modet och lusten att tala inför folk! Släpp tankarna på din egen prestation, för att istället fokusera på åhörarnas behov och på ditt eget budskap.Syftet med kursen är att få dig att bli tryggare framför en publik, samt att ge dig konkreta verktyg som du kan använda i dina egna framföranden. Vi arbetar både i grupp och individuellt.Bli tryggare<br>Skala bort säkerhetsbeteenden och kontrollbehov som hindrar dig och ditt framförande. Genom ett prestigelöst och lekfullt arbetssätt arbetar vi med att skapa trygghet och tillit.<br>KroppsspråkUtforska kroppsspråkets betydelse i sociala sammanhang. Genom praktiska övningar tränar vi oss på att uppfatta sociala signaler i varandras kroppsspråk, samt att själva använda dessa.Att berättaAtt berätta är konsten att övertyga med exempel. Berättelser har kraft att beröra, att utmana såväl som att bekräfta. De kan användas för att påverka attityder och föreställningar, för att diskutera och reflektera över viktiga frågor, eller som ett sätt att tillgodogöra sig nya kunskaper. Berättelser kan skapa samhörighet och gemenskap och är ett kraftfullt verktyg för att få folk att lyssna.

Recommended Workshops

Den trygga talaren

Information

TIME
ANTAL KURSTILLFÄLLEN
KURSSTART
Date
,
Date
,
PRIS
kronor
Performance length
including interval

Venue

,
Göteborg
Terms of Sale / Försäljningsvillkor

Den trygga talaren

Den trygga talaren

Erövra modet och lusten att tala inför folk! Släpp tankarna på din egen prestation, för att istället fokusera på åhörarnas behov och på ditt eget budskap.Syftet med kursen är att få dig att bli tryggare framför en publik, samt att ge dig konkreta verktyg som du kan använda i dina egna framföranden. Vi arbetar både i grupp och individuellt.Bli tryggare<br>Skala bort säkerhetsbeteenden och kontrollbehov som hindrar dig och ditt framförande. Genom ett prestigelöst och lekfullt arbetssätt arbetar vi med att skapa trygghet och tillit.<br>KroppsspråkUtforska kroppsspråkets betydelse i sociala sammanhang. Genom praktiska övningar tränar vi oss på att uppfatta sociala signaler i varandras kroppsspråk, samt att själva använda dessa.Att berättaAtt berätta är konsten att övertyga med exempel. Berättelser har kraft att beröra, att utmana såväl som att bekräfta. De kan användas för att påverka attityder och föreställningar, för att diskutera och reflektera över viktiga frågor, eller som ett sätt att tillgodogöra sig nya kunskaper. Berättelser kan skapa samhörighet och gemenskap och är ett kraftfullt verktyg för att få folk att lyssna.

Recommended Workshops